Laatste standpunten

Gezamelijke verklaring van de Jongsocialisten en Jusos Brüssel naar aanleiding van de verspreiding van de PEGIDA-beweging in Europa.
De verschrikkelijke aanslag op Charlie Hebdo en de terreur van angst die daarop volgde in Europa, versterkt ons besef dat we veel te koesteren hebben in onze Europese samenleving. Niet alleen vrijheid van meningsuiting, maar ook tolerantie en pluralisme zijn essentiële Europese waarden, die onder geen beding mogen worden afgezwakt.

...

In zijn nieuwjaarstoespraak in de Brusselse Bozar zei VOKA-voorzitter Michel Delbaere, dat ongelijkheid niet het grootste probleem is in dit land en dat de oplossing voor armoede bij jobs ligt. De Jongsocialisten kregen er meteen de kriebels van. Maar omdat het nieuwe jaar is pas gestart, valt hun keuze op een denkoefening in plaats van een welles-nietes-spel.

"Het probleem van dit land, het probleem van onze maatschappij is niet de ongelijkheid of de herverdeling”...

Om de toekomst van onze kinderen te vrijwaren. Zo klinkt hét standaardantwoord van deze regeringen wanneer ze de eenzijdige besparingen moeten rechtvaardigen. Een mooi antwoord is het. Bekt goed en klinkt positief, zelfs in die mate dat velen erin geloven. Maar wanneer alle inspanningen die gezinnen en werknemers in dit land moeten leveren, onder meer dienen om peperdure gevechtsvliegtuigen te kopen, krijgt dat verhaal een flinke deuk. Dan gaat het niet langer om perceptie, halve waarheden...

We plassen ‘s ochtend in de douche, nemen de fiets in plaats van de auto, laten de verwarming een paar graden zakken, en doen in de plaats een warme trui aan. We hebben een no-paper beleid binnen onze beweging en we zijn er als de kippen bij om elkaar op de vingers te tikken wanneer onze boterhammen niet in een doos verpakt zijn. We zijn wel bezig met onze omgeving en ons klimaat, en het zijn heus niet allemaal geiten-wollen-sokkenprofielen of leden van Jong Groen die met veel overtuiging (...

Jongsocialisten past voor GAS, de zogeheten gemeentelijke administratieve sancties, waarmee ook 14-jarigen beboeten mogelijk wordt. Jongsocialisten pleit voor effectieve alternatieven om een samenleving te creëren waarin iedereen zich veilig voelt.

Jongsocialisten stelt de effectiviteit van geldboetes voor kinderen sterk in vraag. Dat steden en gemeenten iets in handen willen hebben om overlast en ander zwaar storend gedrag aan te pakken, is een goede zaak. Maar hiervoor het systeem...

Jongsocialisten pleit voor een migratiebeleid dat vandaag realistisch genoeg is om een rechtvaardige maar consequente selectie te maken tussen de duizenden kandidaat-immigranten die jaarlijks naar ons land proberen komen maar dat tegelijkertijd op gericht is om de ongelijkheid tussen Noord en Zuid op termijn weg te werken. Dus geen louter restrictief beleid met uitzondering van hooggeschoolde arbeidsmigranten maar een evenwichtig immigratiebeleid, uitgewerkt vanuit een globale en solidaire...

In plaats van enkel de capaciteit van jeugdinstellingen uit te breiden, wil Jongsocialisten dat er in de toekomst meer belang wordt gehecht aan alternatieve straffen. Jongsocialisten denkt daarbij bijvoorbeeld aan gemeenschapsdienst: door de handen uit de mouwen te steken, leren jongeren opnieuw ingang te vinden met de samenleving en aangepast gedrag. Een andere methode die zeker aandacht verdient, is de ‘sociale netwerk’-methode die in Nieuw-Zeeland wordt toegepast; daarbij word het hele...

Uitgangspunt voor Jongsocialisten is dat het opsluiten van jongeren zoveel mogelijk moet worden vermeden. Jongeren opsluiten zonder begeleiding is helemaal onaanvaardbaar. Het Federaal Detentiecentrum van Tongeren, dat geen gevangenis mag worden genoemd maar er zeer duidelijk een is, schendt de rechten van kinderen en jongeren, zoals ook aangekaart door de kinderrechtencommissaris. Jongeren horen niet achter tralies, in een cel van minder dan negen vierkante meter. Een leefgroepwerking zoals...

Sociale economie is een breed begrip en heeft meerdere doelstellingen die in alle opzichten de werknemer met een arbeidshandicap centraal stelt en niet de winst. Ze wil mensen met een verminderd arbeidsvermogen de kans geven mee te tellen door hen een aangepaste job te bieden en hun maatschappelijke integratie zo te bevorderen. De sociale economie geeft kansen aan wie zou uitgesloten worden op de reguliere arbeidsmarkt. Meer en meer tracht de sector werknemers die ervoor in aanmerking komen...

Pagina's