Kandidaturen Verkiezing Bestuursleden

Regels

De stemming is geopend! We zoeken twee nieuwe bestuursleden ter versterking van ons nationaal bestuur. Vier kandidaten hebben zich aangemeld. Omwille van de gender balance van het huidige bestuur zijn deze vier kandidaten onderverdeeld in twee groepen. Er kan elektronisch en fysiek gestemd worden. Elektronisch stemmen: Je kan stemmen door je in te loggen op deze site. De "stemtool" staat aan de rechterkant op de startpagina. De elektronische stemming loopt tot en met 24 februari.Leden zijn stemgerechtigd als: 

 - Reeds twee maanden lid is van Jongsocialisten vzw op de eerste dag van de stemming - Op de laatste dag van de stemming (25 februari 2017) ten hoogste 30 jaar oud is.

Leden die geen leeftijd ingevuld hebben op hun profiel kunnen enkel fysiek stemmen. De fysieke stemming vindt plaats op 25 februari in Hasselt op ons You(th) Care congres. Elk lid kan eemaal zijn/haar stem uitbrengen. Eenmaal uitgebracht kan deze niet meer gewijzigd worden. 

Hieronder kan vind je een overzicht van de kandidaten: 

Kandidaat 1: Dennis San A Jong

Bij deze stel ik mij kandidaat voor de functie van nationaal bestuurslid van Jongsocialisten. Ik zal beginnen door mijzelf eerst te voor te stellen:

 • Naam: Dennis San A Jong
 • Geboortejaar: 1998
 • Geboorteplaats: Merksem
 • Nationaliteit: Belg
 • Woonplaats: Antwerpen
 • Studies: Economie-moderne talen
 • Afdeling Sp.a: Sp.a Wilrijk
 • Afdeling: Jongsocialisten: Jongsocialisten Antwerpen
 • Lid sinds: augustus 2016

De reden waarom ik mijzelf kandidaat stel voor deze functie heeft meerdere reden. Eerst en vooral wil ik natuurlijk een uitdaging aangaan en is dit een goede kans voor mij om mijn eerste stap te zetten in de politieke wereld omdat mijn interesses, naast economie, ook daar liggen. Verder wil ik een handje toesteken en een meerwaarde zijn bij de uitbreiding naar een linkse samenleving. Maar men moet niet vergeten dat alles in teken staat van de jongeren. Ik wil jongeren stimuleren en aanmoedigen om zichzelf meer en meer bezig te houden met de actualiteit en politiek. Het afgelopen jaar heb ik gemerkt dat er degelijk wel jongeren zijn die interesses hebben in politiek en daar in de toekomst ook mee iets willen doen maar er moet wel een drijvende kracht zitten achter de beslissing die ze willen maken, en daar wil ik mij gerust voor opofferen. Maar bij deze jongeren moet er ook wel diversiteit zijn en het behalen hiervan is niet altijd evident, maar eens ik een nationaal bestuurslid ben van Jongsocialisten zal ik er voor zorgen dat dit wel gebeurt. Door de samenkomst van meerdere culturen kunnen en zullen er ook mooie dingen teweeggebracht worden. Want verschillen vormen een gevaar als we er niet voor openstaan, maar deze verschillen hebben positieve gevolgen wanneer we deze verschillen aan de kant leggen omdat wij dan dingen leren van andere culturen en deze dingen kunnen dan ook toegepast worden in ons manier van denken. Dus mede door diversiteit in onze jongerenpartij zullen we ver komen en zullen we dingen behalen, en dat vind ik zeer belangrijk.

Wanneer ik effectief een deel uitmaak van het nationaal bestuur van Jongsocialisten zijn er enkele dingen die ik wil realiseren een daarvoor zal ik alles op alles zetten om zodanig deze doelstellingen ook behaald zullen worden. In de volgende punten zal ik de dingen bespreken die hoog op mijn agenda staan.

Natuurlijk staat alles in teken van de jongeren en zal ik proberen om in te spelen op de wensen van deze jongeren. Wanneer zij iets vragen zal ik een antwoord geven en hopelijk gebeurt dit ook vice versa.

Het is belangrijk om jongeren aan te trekken op een leuke en interactieve manier en om jongeren binnen Jongsocialisten ook te houden bij Jongsocialisten. De manier waarop dit gedaan kan worden is door een politieke ‘bootcamp’ te organiseren. Dit  kan één keer of zelfs meerdere keren per jaar gebeuren. Tijdens deze bootcamp kunnen we jongeren, die quasi niets weten over politiek, dingen bijleren over politiek:

Wat is politiek ?Is het politieke systeem in België verschillend dan dat van Nederland ?Welke politieke partijen zijn er in België ? En wat zijn hun visies en standpunten ?Kan iedereen zomaar politicus worden ?…

Communiceren met de jongeren is een troef die ik zeer belangrijk vind. En een manier waarop we kunnen communiceren met de jongeren, en hoe de jongeren met ons kunnen communiceren is door een middel te gebruiken die een belangrijke rol speelt in onze hedendaagse samenleving: sociale media. Door een bepaalde platform te creëren zoals bv. mijn.s-p-a.be zullen er zich geen hindernissen plaatsvinden wanneer we de jongeren proberen te bereiken en wanneer zij ons proberen te bereiken. Dit platform kunnen we op een manier maken zodanig dat de jongeren aangetrokken zullen worden door de lay-out, het handig gebruik van het platform enz.Het is niemand zeker ontgaan dat de alsmaar toenemende vluchtelingenproblematiek voor enkele serieuze meningsverschillen heeft gezorgd. Meningsverschillen tussen twee buren maar ook meningsverschillen in het parlement. Mijn menig over deze ‘crisis’ (zou het niet echt een crisis noemen) is dat we deze vluchtelingen moeten helpen en met open armen moeten ontvangen, zeker de jongeren. Het is belangrijk dat zij weten dat onze samenleving geen afstootbare ingesteldheid heeft tegenover hen maar dat wij hen juist willen helpen. Bij deze stel ik voor dat ik samen met het nationaal bestuur projecten  zal organiseren voor de jonge vluchtelingen. Liefdadigheidsprojecten waarbij we met Jongsocialisten een plek regelen waar jonge, schoolgaande vluchtelingen om de zoveel maanden langs kunnen komen. Men kan dankzij deze gelegenheid terecht bij de vrijwilligers voor schoolgerief zoals pennen, (kleur)potloden, boeken, pennenzakken enz. Verder kunnen de ouders van deze kinderen informatie vragen over scholen, leermethodes enz. en zullen wij als organisatoren hen dan ook de nodige informatie verstrekken.Maar al deze doelstellingen kunnen niet behaald worden zonder samenhorigheid, en een goede teamsfeer. Het is dus ook belangrijk we deze jongeren samenbrengen door middel van verschillende activiteiten, die op regelmatige basis plaats zullen vinden. Activiteiten organiseren waarbij teambuilding centraal staat is de perfecte manier om de jongeren samen te laten komen. Zo kunnen wij hen beter leren kennen en zo kunnen zij ons beter leren kennen. Hetgeen wat ik in hoofd heb qua activiteiten is kamperen, barbecues, seminaries waarbij de jongeren alles zelf organiseren, een quiz, sportkampen/sportdag,...Wat ik zou willen realiseren als nationaal bestuurslid is de jongeren laten proeven van de politieke wereld. Dit kan op verschillende manieren gedaan worden. We kunnen de jongeren eventueel samenbrengen met politici. Bij deze bijeenkomst kunnen de jongeren dan vragen stellen aan de politici. De politici kunnen dan hun ervaringen als politicus meedelen en tips geven aan de toekomstige politici. Een alternatief voor dit idee is jongeren van verschillende jongerenorganisaties van andere politieke partijen samen te laten komen, op nationaal vlak (bv. Vlaams jeugdparlement) en op lokaal vlak. Tijdens deze zittingen kunnen de jongeren debatteren over op voorhand gekozen thema’s en proeven ze immers een deel van alle politieke actie. Dit is tevens ook een geweldige manier om de jongeren klaar te stomen voor in de toekomst mits ze iets verder willen doen in de politiek

Bij deze heb ik al mijn intenties als nationaal bestuurslid voortgebracht en hoop ik dat mijn intenties in lijn liggen met jullie visies en doelstellingen. Ik beloof hierbij dat ik alle net opgesomde doelstellingen zal trachten te realiseren.

Kandidaat 2: Giovanni De Groote 

Een korte bio:

Hallo allemaal! Mijn naam is Giovanni De Groote en ik ben afkomstig uit Deinze. Ik ben 25 jaar oud en zit momenteel in mijn master Bestuurskunde en Publiek Management aan de Universiteit van Gent. Door mijn interesse in consulting en de publieke sector hoop ik om in september een uitdagende job te vinden als (public) managementconsultant. Daarnaast voetbal ik ook bij FC Poesele en ben ik hevig supporter van RSC Anderlecht. Ook ben ik in mijn vrije tijd bezig met mannenmode en drink ik graag eens een pintje bier met vrienden op café. Tot slot, ik kan mezelf het best beschrijven als iemand die altijd streeft naar de best mogelijk versie van zichzelf en ben dan ook zeer veeleisend voor mezelf. Ik ben steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen en ervaringen en ik hoop deze dan ook te vinden bij het nationaal bestuur.

 

IntentieverklaringDe strijd voor een beter morgen!

Politiek is passie… moed… doorzettingsvermogen… hoop… teleurstelling… verdriet. Kortom, politiek is emotie en bepaalt het doen en laten rondom ons. Het bepaalt wie wij zijn, waar wij voor staan en hoe wij naar de toekomst kijken.

Als jongsocialist geloof ik een maatschappij die kansen geeft aan jongeren, die jonge gezinnen ondersteunt met de opvang van hun kind(eren), die ouderen de zorg geeft die zij nodig hebben, die zieke mensen de noodzakelijke medicatie aanbiedt op de momenten wanneer zij die nodig hebben en nog zoveel meer.  

De laatste jaren zien we echter dat onze maatschappij met al haar rechten voor de zwakkeren in onze samenleving wordt aangevallen. Een duidelijke trendbreuk richting populisme. Ook moeten we durven erkennen dat links Vlaanderen hier niet direct een duidelijk antwoord op heeft weten te formuleren. Links is in mijn ogen niet dood, integendeel! Links is meer dan ooit nodig in deze tijden. Waar de burger nu nood aan heeft is een duidelijk en daadkrachtig positief verhaal van links. Een verhaal dat ons allen bindt in plaats van elkaar te scheiden. Een verhaal van iedereen in plaats van enkelingen. Een verhaal waar iedereen vooruitgaat en waar niemand wordt vergeten. Aan dat positief verhaal hoop ik te kunnen meeschrijven.

De laatste jaren merk ik op dat wij te vaak bezig zijn met het verhaal van anderen en te weinig met ons sociaal verhaal. Het keer op keer schieten op uitlatingen van Trump, De Wever, Wilders, en andere consorten versterkt enkel maar de boodschap van dergelijke politici. Hun enige doel is een destabilisatie van de maatschappij om hun eigen partij sterk te houden. Wij versterken hun communicatiekanalen als het ware door telkens – weliswaar terecht – verbouwereerd te reageren. Door dergelijke inhumane, onsociale en destructieve uithalen vergeten wij soms dat ons eigen verhaal mensen kan inspireren en motiveren.

Als kandidaat voor het nationaal bestuur wil ik meewerken aan het verspreiden van het verhaal van de jongsocialisten. Een verhaal van solidariteit, vrijheid, optimisme en durf, want daar stonden wij in het verleden voor en zullen we in de toekomst ook zeker nog voor staan. We moeten blijven strijden tegen zij die onze samenleving kapot willen maken om kansen te creëren voor onszelf, de generatie die na ons komt en voor onze kinderen en kleinkinderen.

Coaching is essentieel in ons verhaal.

Ik ben van mening dat elk jong individu de kwaliteiten heeft om een sterk politicus of politica te worden zolang hij of zij maar de juiste motivatie, de juiste ingesteldheid en de gepaste ondersteuning of coaching krijgt.

Ik ben er dan ook rotsvast van overtuigd dat elke lid van JS de juiste motivatie heeft om de wereld te veranderen zodat wijzelf, onze kinderen en later onze kleinkinderen in een wereld kunnen leven die duurzaam is en gelijke kansen creëert. Ik geloof dat elk lid van JS de juiste ingesteldheid heeft waarbij solidariteit, gelijkwaardigheid en een positief mensbeeld tot de kernwaarden van die persoon behoren. Tot slot, ben ik echter ook van mening dat heel wat Jongsocialisten vaak niet genoeg gecoacht worden zodat hun “full potential” naar buiten kan komen.

Met de lokale verkiezingen van 2018 en de bovenlokale verkiezingen van 2019 in aantocht, wil ik samen met de voltallige bestuursploeg op zoek gaan naar manieren om jonge kandidaten te ondersteunen bij het nemen van hun eerste campagnestappen. Het werken aan een praktische campagne-toolbox die voor elk van ons ter beschikking staat is slecht één van mijn ideeën hieromtrent. Op zoek gaan naar politieke buddy’s kan een ander voorstel zijn.

De opzet is simpel. Door middel van sociale media zoveel mogelijke jongsocialisten tips & tricks aanleren om zo hun bereik tijdens hun campagne te vergroten en dit via zowel klassieke als nieuwe campagnemiddelen. Hierbij hoop ik de kans te krijgen om in gesprek te gaan met heel wat jongeren die hun positieve en negatieve campagneverhalen kunnen meedelen om zo gezamenlijk hiervan te leren.

De lokale overheid als hoeksteen van onze maatschappij

Als student Bestuurskunde en Publiek Management heb ik geleerd om enerzijds kritisch te staan tegenover de overheid, maar anderzijds ook om lief te hebben voor de overheid. Over dat eerste ga ik niet te veel uitweiden. Wat ik met dat laatste bedoel is het volgende: dé overheid bestaat niet, het overheidslandschap anno 2017 is te complex om deze in één woord te vatten. Die vaststelling alleen al maakt het zo studieobject zo interessant. Daarnaast heb ik publiek management op dergelijk wijze leren appreciëren dat ik alle criticasters die ik op mijn pad tegenkom alle gevoeligheden die in spel zijn probeer duidelijk te maken.

Zo ben ik ook van mening dat de lokale overheden de hoekstenen van onze maatschappij zijn. Niet enkel hebben burgers in deze overheden het meeste vertrouwen vanwege de nabijheid en bereikbaarheid van lokale mandatarissen, ook hebben lokale overheden op vlak van lokaal sociaal beleid een zeer belangrijke taak om die burgers die ondersteuning nodig hebben, dat ook te bieden.

Met deze huidige bestuursploeg hoop ik samen na te denken hoe wij als jonge creatievelingen het lokale bestuurslandschap kunnen herwaarderen en de geloofwaardigheid van de politiek te herstellen zoals die het verdient. We moeten het debat durven starten over de structuur en de cultuur van het lokale landschap. Tot slot moeten we hierbij de globaliserings- en informatisering trend in het achterhoofd houden die invloed kunnen hebben op het lokale landschap. Think globally, act locally.

Waarom Giovanni De Groote?

Kortom, als ik verkozen word, wil ik concreet werken aan vier zaken. Ten eerste wil ik de stem van de Oost-Vlaamse jongsocialisten vertolken in het nationaal bestuur. Ten tweede wil ik meewerken aan ONS verhaal en erover waken dat de focus op ons verhaal behouden blijft. Ten derde wil ik in gesprek gaan met zoveel mogelijk leden over de wijze waarop JS jonge, ambitieuze kandidaten op een verkiezingslijst concreet kan helpen met tips & tricks om 2018 en 2019 zo goed mogelijk te doorstaan. Tot slot, wil ik ook het thema van het lokale bestuur onder de aandacht brengen en jongeren op die manier warm maken voor de lokale politiek.

Kandidaat 3: Hans Hoppenbrouwers

Bio

 • Hans Hoppenbrouwers
 • Geboren op 13 november 1993 geboren in Brasschaat
 • Woont in Essen
 • Studeert Accountancy-fiscaliteit aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen.

Intentieverklaring

Mijn roots liggen in het landelijke Essen een prachtige gemeente aan de grens met Nederland. Ondanks dat het socialisme in deze streek het al enkele jaren moeilijk heeft, besloot ik twee jaar geleden om een afdeling van JS te starten. Het was een zware uitdaging maar een zeer leerrijke ervaring, de afdeling groeit en maakt steeds meer naam.

Mijn grootste drijfkracht in politiek is verontwaardiging. Ik zet mij zeer direct en hevig af tegen elke vorm van onrechtvaardigheid gaande van de afbraak van onze sociale zekerheid, afbraak van ons leefmilieu tot de afbraak van de openbare dienstverlening.

Mijn studie accountancy-fiscaliteit koos ik vanuit de voldoening die ik haal uit mensen te adviseren en te helpen waar ik kan, of het nu de oprichting van een vzw is of er voor zorgen dat een ondernemer loon naar werk krijgt. Alvorens ik deze studie startte, was ik drie jaar beroepsmilitair.. Ik leerde daar de kracht van groepsdynamiek en onvoorwaardelijke inzet voor elkaar. Helaas ondervond ik daar ook het vernietigende effect van afbraak en besparingspolitiek kennen alsook het effect van macht zonder controle.

Naast mijn engagement bij Jongsocialisten hou ik er ook een lidmaatschap van Amnesty international op na. Verder ben ik zeer actief binnen Student en Engagement, een gemotiveerde ploeg van docenten en studenten van de KdG die zich inspannen voor het goede doel.

Het is met heel veel goesting dat ik mij kandidaat stel om in de raad van bestuur van deze fantastische partij te gaan. Het kriebelde al even en na enkele gesprekken met het huidige bestuur heb ik besloten er volledig voor te gaan. Het is mijn ambitie om meer actie te brengen in dit laatste jaar van het bestuur. Stil zitten is geen optie.

Jongsocialisten mag niet enkel zichtbaar zijn op het internet, minder discussie op social media en meer actie op straat. Het is meer activisme waar ik voor sta, met internetdiscussies alleen overtuigen we nooit genoeg mensen van ons solidair alternatief.

Een solidair alternatief waarin de regering zich 100% inzet voor armoedebestrijding, gelijke kansen en bescherming van de meest kwetsbaren in onze samenleving. Een samenleving die zijn welvaart zo verdeelt dat iedereen vooruit kan in het leven. Ik heb gemerkt als we met onze ingrediënten voor zo’n samenleving naar buiten komen, we steeds meer mensen vinden die willen bouwen aan dat verhaal.

Laat ook duidelijk zijn dat ik besef dat het niet eenvoudig is, het is een zware opdracht om geslaagde acties op poten te zetten. Het is niet altijd eenvoudig mensen te vinden die dit engagement mee willen opnemen. Maar we gaan hierin inslagen, samen. Ik zal er vol naar streven om al het engagement dat er  binnen Jongsocialisten is maximaal te benutten. Wij kunnen en zullen nog meer onze stempel drukken op het politieke debat in Vlaanderen.

Een politiek debat waar we met verschillende organisaties aan deelnemen, we hebben enkele belangrijke bondgenoten in onze strijd voor een rechtvaardigere samenleving. Samen met onze bondgenoten staan we sterker, is onze stem luider en hebben we meer impact. Het is ook mijn doel om dit jaar die samenwerking te versterken.

Ik hoop Jongsocialisten met mijn enthousiasme en werklust verder voorruit te helpen. Alle jongsocialisten kunnen rekenen op mijn ijver en inzet om meer naar buiten te komen met onze standpunten. Alle jongsocialisten mogen er zeker van zijn dat ik met heel veel inzet voor mijn doelen ga, en mijn grootste doel is om Jongsocialisten meer op de kaart te zetten!

Kandidaat 4: Natascha Clerinx

Bio: Natascha Clerinx Sint-Truiden,

 • Limburg Master Geschiedenis en Kunstwetenschappen-Archeologie
 • Parlementair medewerker
 • Trotse mantelzorger en kleindochter van Boma Clerinx
 • Houdt van weekendjes aan zee, tekenmateriaal en sambal 

Mogen we nog verontwaardigd zijn? 

Normaal doen is een concept dat vandaag de dag wordt rondgegooid om platte discriminatie te verbloemen. Onze waarden en normen zouden in gevaar zijn. Maar van welke vijand?  Het grootste onrecht van de afgelopen jaren is dat fouten van leiders steeds worden afgeschoven op het verleden. Dat kritiek wordt afgewimpeld omdat progressieve gedachten, domme gedachten zouden zijn. En vooral dat steeds een hele (bevolkings)groep wordt aangewezen als de verantwoordelijke voor alles terwijl een onduidelijke minderheid wanhopig roept over tradities, normen en waarden die geen mens nog duidelijk kan definiëren. Armoede wiens schuld steeds wordt doorgeschoven aan de mensen die in de situatie zitten. En jonge mensen werkonwilligheid verwijten als ze niet willen ingaan op de onzekere en onaantrekkelijke jobs, jobs, jobs. Voor mij is dit zeker niet normaal doen. Het stilzwijgen en de onverschilligheid, die deze houding oproept ook niet. Het is een attitude die ik goed ken uit mijn jeugd. Die ervoor zorgde dat wie pech had in de pech bleef zitten. De houding die ik koste wat het kost van me af wou werpen. Ondanks de oproep tot normaal doen. Dit is de grootste uitdaging die de Jongsocialisten te wachten staat: een weerwoord bieden aan de verzuurde houding en communicatie die vandaag de dag gangbaar is geworden in de nationale en internationale politiek. Niet alleen om een alternatief te bieden voor het “normaal doen” maar ook om jonge mensen, met progressieve ideeën de moed te geven om voor hun mening op te komen. Van jongeren wordt immers verwacht dat zij de lasten van de toekomst torsen, maar op momenten dat zij hun stem verheffen, worden zij meestal afgeschoten. De Jongsocialisten Nationaal  en zijn lokale afdelingen zijn het platform om progressieve jongeren te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun stem en hen te motiveren om ervoor te gaan. Om hun verontwaardiging aan te wakkeren en hen te helpen om er iets mee te doen.  Bio: Natascha Clerinx Sint-Truiden, Limburg Master Geschiedenis en Kunstwetenschappen-Archeologie Parlementair medewerker Trotse mantelzorger en kleindochter van Boma Clerinx Houdt van weekendjes aan zee, tekenmateriaal en sambal De manier bij uitstek om dit te doen is nog sterker in te zetten op communicatie, het brengen van een eenduidig verhaal en voorstellen te lanceren die duidelijk gericht zijn op de toekomst zijn makers. We moeten verder doen met het aanbieden van informatie en vormingen van onze elden. Iets wat al goed gebeurt via de inhoudelijke congressen  

Kandidatuur: “Stop met zagen! Iemand als jij hoort hier niks over te zeggen.” Ik ben niet opgegroeid in de beste buurt of met het breedste budget. En nog het minste met de hoogste verwachtingen. Je hoorde het leven te aanvaarden zoals het was, ondanks oneerlijkheid. Verwijten als het citaat hierboven kwamen daarom niet alleen van mensen buiten mijn gezin op me af. Vaker dan niet waren het familieleden die zeiden dat ik normaal moest doen.  In 2016 kreeg ik via een oproep op de facebookpagina van de Jongsocialisten de kans om mee te doen aan het Vlaams Jeugdparlement. Het was op deze plaats dat het bovengenoemde citaat weer heel actueel voor me werd. Gedurende 4 dagen was ik omringd door andere jongeren die net als ik willen werken aan de toekomst. Gemotiveerde en getalenteerde mensen die gebukt gingen onder de verzuurde houding van het huidige beleid en hun wil om veranderingen door te voeren zagen verdwijnen. Waarom? Omdat ze steeds hun mond moesten houden als ze te kritisch waren. Ze teveel wouden op korte tijd. Of ze gewoon eerst 10 jaar dienst moesten voorleggen voor ze serieus genomen werden. Serieus zou je zelf niet wat terneergeslagen zijn als je ministers op sociale media jonge mensen aan de schandpaal ziet nagelen op basis van hun naam of mening? Met stipt op 1, was dit de beste ervaring die ik tot nu toe heb gehad door de Jongsocialisten.  Ik heb in die dagen veel gesprekken gehad met jonge mensen. Geluisterd naar hun angsten over politiek, hun wil om dingen te veranderen en hun hoop dat het toch ooit beter zou worden. Het was niet alleen een leerervaring maar een motiverend moment dat me heeft aangezet om me nog steviger in te zetten voor jongeren en in te gaan tegen de mensen die beweren dat wij niks te zeggen hebben.   Om deze redenen en punten genoemd in het bovenstaande deel, stel ik mezelf vol enthousiasme en drive kandidaat voor het nationaal bestuur van de Jongsocialisten. Ik hoop iedereen die dit leest te hebben overtuigd van mijn intentie om hard te werken voor deze organisatie.  Bedankt voor het lezen!