Ereleden

Onze ereleden:
Crombez John
Lagaeysse Wilfried
Van de Capelle Pieter
Vandamme Guy
Dekens Tania
Van der Maelen Dirk
Top Alain
Beenders Rob
Jiroflee Karine
Verheyden Sven