Waarom de vrije markt niet werkt en herverdeling van kapitaal wel de essentie is

Primaire tabs

Sanne Doms, voorzitter van Jongsocialisten, geeft antwoord op het opiniestuk van de voorzitter van Jong VLD, Bert Schelfhout. Waarom de vrije markt niet werkt en herverdeling van kapitaal wel de essentie is.
Geachte heer Schelfhout,
Beste Bert,

Het spijt me maar ik ga niet akkoord met je stelling dat herverdeling van kapitaal niet de essentie is, maar de inperking van de macht van de overheid. Nee, eigenlijk het spijt me helemaal niet en niet alleen ben ik er niet mee akkoord, ik verwerp je stelling volledig.

De taart kan pas verdeeld worden als ze gebakken is? Als je dan pas begint is het te laat. Om de boutade even door te trekken: je moet de startingrediënten zodanig verdelen zodat iedereen kan mee bakken aan de taart en ze achteraf rechtvaardig verdeeld kan worden. Iedereen heeft recht op een gelijke toegang tot de onderdelen. En op dat moment komt de overheid in beeld. Onderwijs, sociale zekerheid, mobiliteit, steun voor diegene die pech hebben of niet kunnen meedraaien in het helse tempo die ‘de vrije markt’ oplegt,... Hoe financieren we dit? Zo eerlijk mogelijk, via herverdelende belastingen. De breedste schouders dragen de meeste lasten.

Maar dat alleen is niet voldoende. Want ondanks dit alles zijn er nog gigantische scheeftrekkingen. De arbeidsmarkt is gekenmerkt door uitsluiting en discriminatie, een kwart van de jongeren in de EU is werkloos, onze aarde warmt op, producten die niet voldoende geld opbrengen worden niet gemaakt, de kloof tussen extreem rijk en extreem arm wordt steeds groter en de fiscale fraude swingt de pan uit. En zoals het rapport van Oxfam aantoonde: 85 personen bezitten even veel als 3,5 miljard personen tezamen. Bert, jouw vrije markt probeert zo goedkoop mogelijk en zo veel mogelijk te produceren met maar één doel: winst maken. Daarom gaan grote multinationals naar landen als Bangladesh om werknemers te zoeken die werken aan een hongerloon in ronduit gevaarlijke omstandigheden. Om al die redenen hier opgesomd hebben we extra regels. Om ervoor te zorgen dat de economie werkt voor mensen en niet omgekeerd.

Waarom gaan we niet terug naar de kern van de definitie van economie? Het verdelen van schaarse goederen en diensten voor de mens, voor de maatschappij. En dan ben ik de mosterd niet gaan halen bij aanhangers van Marx, maar bij de klassieke liberale economie. Laten we economie zien als een maatschappijwetenschap die op een eerlijke manier probeert de grootst mogelijke welvaart te creëren voor het grootst mogelijke aantal. En voor wie dit niet werkt, kan er nog worden gerekend op de overheid.

Sanne Doms
Voorzitter Jongsocialisten