Pieter Baeten

Primaire tabs

Verkiesbaar voor: 
Internationaal Secretaris

 

Nog nooit waren zoveel mensen op de vlucht. Sociale rechten staan op de tocht en de arbeidsmarkt verandert razendsnel. Voor sommigen de reden om internationale relaties op te blazen, voor mij de reden om onze krachten te bundelen.

Daarom organiseerde ik als student al grensoverschrijdende conferenties. Na het behalen van mijn diploma’s werkte ik mee aan educatieve projecten in conflictgebieden rond de Zwarte Zee. Samen met de Socialists and Democrats voerde ik campagne voor gendergelijkheid. In Bredene leidde ik een asielcentrum en in Londen coördineerde ik Erasmusprojecten over vrijwilligerswerk, jeugdzorg en actief burgerschap. Ik schreef mee aan beleidsaanbevelingen over burgerschapsonderwijs, het Erasmus+ programma en jeugdzorg.

De huidige mogelijkheden om buiten Vlaanderen op avontuur te gaan wil ik verder uitbreiden. Daarvoor wil ik bijvoorbeeld onze deelname aan het European Solidarity Corps onderzoeken. Zeker wil ik een prioriteit maken van mensenrechten, het Europees sociaal beleid, de opkomst van populisten en de veranderende arbeidsmarkt. Uiteraard zullen een inleefreis, het zomerkamp en andere internationale activiteiten niet ontbreken.

Kortom, al heel wat internationale ervaring ten dienste van de Jongsocialisten.