Michiel Scheerlinck

Primaire tabs

Verkiesbaar voor: 
Nationaal bestuurslid

Beste kameraad, beste lezer Ik dien mijn kandidatuur in op de oude manier: met een tekst. Deze keuze staat symbool voor wie ik ben en hoe ik tewerk ga. Teksten zijn na het gesproken woord de oudste vorm van politieke communicatie en ze zijn het voornaamste wapen waarmee onze socialistische voorouders hun strijd voerden. Alle alternatieven – nieuw en oud – ten spijt, zijn teksten nog steeds de beste manier om inhoudelijke kwesties aan te kaarten en om onze boodschap uit te dragen. Ook de goede speech begint steevast bij een tekst. 

Ik ben nog geen twee jaar lid van Jongsocialisten en de sp.a maar omwille van mijn verlangen om me actiever in te zetten voor de socialistische beweging, stel ik me graag kandidaat voor de functie van Nationaal Bestuurslid van de Jongsocialisten. Ik geef me daarmee op om de volgende twee jaar mijn talenten in te zetten om JS en het socialisme mee te verdedigen, te vestigen en uit te bouwen.  Ik ben afkomstig van het Brabantse platteland, van de boerengemeente Gooik. Mijn jeugd heeft zich voor een groot deel afgespeeld in buurgemeente Ninove, waar ik als tiener geconfronteerd werd met een hele reeks fenomenen die de samenleving verzieken: stevig ingebakken racisme, een harde rechtse mentaliteit die zich eerder beroept op vooroordelen dan op medelijden of solidariteit, en kansarmoede die grote delen van de bevolking in haar greep houdt – verstopt in een (geografisch en symbolisch) uithoekje van de samenleving waar niemand naar hen om lijkt te kijken. Dit politieke klimaat heeft mijn denken erg beïnvloed. Enerzijds kon ik ervaren hoe het is om er als socialist alleen voor te staan in een door liberalen en flaminganten gedomineerde regio. Anderzijds moest ik ondergaan dat een regio waar wij ooit een machtige factie waren, zich keihard heeft afgewend van het socialisme waar zij zoveel nood aan heeft. 

Mijn universitaire studies stonden voor een groot deel in het teken van mijn zoektocht naar een ideologische thuis – een stroming die mijn politieke overtuigingen kon omvatten en in een goede richting kon leiden. Hoewel ik me uit instinct en uit sympathie altijd al vooral als socialist heb geïdentificeerd, leerde ik aan de unief pas begrijpen waarom. Het was de confrontatie met Karl Marx, George Orwell en Tony Judt (in chronologische volgorde) die me resoluut voor de socialistische partij deed kiezen. Het afgelopen jaar heb ik me bij de lokale en nationale verkiezingen ingezet om Gooik en het Pajottenland terug aansluiting te laten vinden bij de sp.a. Ik hoop op termijn Jongsocialisten Pajottenland te kunnen heropstarten en probeer me binnen de partij nuttig te maken door actief mee te werken aan ons moeilijke voortbestaan in het Pajottenland. 

En zo kom ik hier uit: jullie vragend mijn kandidatuur te steunen voor het Nationaal Bestuur. Ik zei enkele regels terug dat ik mijn talenten wil inzetten voor JS. Om af te sluiten, leg ik dit graag nog even uit. Mijn voornaamste doel is JS op inhoudelijk vlak te versterken en de lijn te helpen vormen wat betreft economie, democratie en de streefdoelen van het socialisme. Ik zie mijn rol in het bestuur daardoor voornamelijk als een ondersteunende. Ik geef graag enkele concepten en principes mee die ik als basis beschouw voor mijn kandidatuur en waar ik graag aan zou kunnen werken. 

  • De essentie van mijn socialistische visie ligt op sociaaleconomisch gebied. Ik zou graag mijn economische kennis ter beschikking kunnen stellen van JS om zo via inhoudelijke bijdragen de economische standpunten uit te werken en te verdedigen. Ik ben overtuigde aanhanger van de economische ideeën van John Maynard Keynes. Het verdedigen van gelijkheid als economisch principe en van de overheid als actieve scheidsrechter staan daarbij centraal.
  • Enkele andere punten waar ik even enthousiast over nadenk en schrijf, zijn de geschiedenis van het socialisme en de historische processen waarmee democratieën zich staande houden tegen dictaturen. Ik wijd hier in deze kandidatuur niet verder over uit maar ik nodig de geïnteresseerde lezer uit me er eens over aan te spreken!
  • Ik zou willen samenwerken met JS en de lokale afdelingen ervan om de lokale werking van de socialistische partij en al haar dochterverenigingen terug uit te bouwen. Het aansluiten bij de bevolking dient krachtig en continu te gebeuren door een grote groep enthousiaste militanten. Vanuit de partij wordt dit nauwelijks nog ondersteund en ik denk dat het van JS moet komen om hier iets aan te doen.
  • Ik wil JS ook gebruiken om weer actief te werken aan een breder cultureel gezicht voor het socialisme in dit land. We moeten duidelijkheid hebben over onze doelen en over onze visie op de samenleving maar het is erg belangrijk om dit zoals ooit te laten vergezellen door onze eigen visie op kunst en cultuur. Het liefst van al zou ik beginnen door vanuit JS een bondig en krachtig blaadje kunnen uitgeven. Het doel zou zijn de rode militanten te kunnen bereiken met een online blad dat vanuit de jongerenafdeling komt, dat gevuld is met opiniestukken en reportages allerhande en dat vergezeld wordt van kunstzinnige bijdragen van onze talentvolste JS’ers. Dit zie ik als basis voor een bredere invloed op de maatschappij, te beginnen bij de socialistische kameraden (ik hou van dat woord).
  • Ik koester een grote afkeer voor de politieke rol van sociale media en zou er graag van wegblijven als persoon. Ik wil gerust meewerken aan de officiële account en aan het promoten van de profielen van andere jonge sossen maar ik maak zelf de keuze om geen politiek account te lancerenMijn voornaamste doel in JS op inhoudelijk vlak te versterken

 

De kern van mijn denken wordt waarschijnlijk best samengevat door de Franse revolutionaire idealen liberté, égalité, fraternité die los vertaald als vrijheid, gelijkheid, solidariteit volgens mij nog steeds de kernwaarden van onze samenleving moeten verkondigen. Ik zie mezelf dan ook als democratisch socialist: een socialist in oude stijl die de nadruk legt op economie en welvaart en zich op andere vlakken laat leiden door de principes van het socialisme en het oude liberalisme. En ik hoop aan mijn visie en concepten te mogen werken als lid van het bestuur van de Jongsocialisten!