Michaël Vanhee

Primaire tabs

Verkiesbaar voor: 
Nationaal bestuurslid

For the many, not the few

Het socialisme staat op een keerpunt. Een breekpunt zullen sommigen zeggen. Blijkbaar is het tijd voor iets nieuws. Tijd voor ons. Tijd voor de Jongsocialisten. Hoe pakken wij dat het best aan? Simpel. SAMEN. Ten eerste; make socialism Belgian again. Solidariteit is een kostbaar goed. Maar al te vaak plooien we ons terug op het eigen zelve, op de eigen regio, op de eigen landshelft. Ik pleit voor een sterker, socialer België.  Ten tweede; the grassroots campaign. Met hand en tand moeten we streven voor een socialisme, los van alle bijnamen zoals centrum of radicaal. Gewoon een eerlijk socialisme voor iedereen. Voor iedereen die moeite heeft om mee te kunnen in onze samenleving.Ten derde; Filosoof, kom van je toren! Het socialisme is inherent verbonden met een aantal kernwaarden. Tijd om daar naar terug te keren, zonder afbreuk te doen aan de realiteit en vooral ook zonder te blijven hangen in eindeloze discussies. 

We zitten met een gewijzigde context. Tegenvallende opiniecijfers, het afschaffen van de subsidies van jongerenpartijen,… dus we moeten grondig onze werking herdenken. We moeten goed nadenken en vooral ook de nodige stappen te zetten. Samen stappen we de toekomst tegemoet.