Louie Van Rijsselberge

Primaire tabs

Verkiesbaar voor: 
Nationaal bestuurslid

De Vlaamse socialistische beweging vaart door zwaar weer. Indien we onze eigen relevantie niet willen verliezen, neo-liberale en radicaal rechtse recepten een halt willen toeroepen én mensen opnieuw zekerheid willen bieden, zullen we ons van partij tot jongerenbeweging allen moeten “re-kalibreren”. Een nieuw verhaal, een nieuwe aanpak - al hebben we dat al vaker gehoord.

Laat ik jullie geruststellen, ik heb geen wollig, nieuw verhaal klaar dat we al duizend keer gehoord hebben in nog meer dan duizend verschillende vormen. Wat ik wel klaar heb, is de goesting om een plan van aanpak uit te werken om effectief een nieuw verhaal te kunnen schrijven, wat de Jongsocialisten betreft. Dat begint volgens mijn idee met ons te re-organiseren, te professionaliseren en inhoudelijk te versterken, zodat we weer vol de strijd kunnen aangaan.

Hierbij wil ik op onderstaande 3 pijlers werken. Een inhoudelijke, organisatorische en communicatieve pijler. Met deze korte samenvattingen geef ik graag al een beeld van de richting die ik uit wil per pijler, aangevuld met een samenvattend 10-punten plan.

1. Een ideologisch framework

Het inhoudelijk scherpstellen van onze jongerenorganisatie lijkt me één van de startpunten in het opnieuw aanzwengelen ervan. Wie zijn we, waar staan we precies voor? Dat zijn vragen die soms moeilijk te beantwoorden zijn. Willen we die vragen weer kunnen beantwoorden, dan moeten we volgens mij onze visies en meningen scherpstellen in een uitgewerkt, ideologisch kader. Een nieuw politiek verhaal voor Jongsocialisten, dat als basis kan dienen voor onze politieke acties, een waardenkader van waaruit we steeds opnieuw kunnen vertrekken. De content-weekends uit de vorige twee jaren bieden een mooi uitgangspunt om dit verhaal op te pikken en in het komende jaar een ideologisch frame te ontwikkelen waar we fier op zijn en in geloven.

Hierbij mogen we ook het vormend aspect niet uit het oog verliezen. Ten eerste om onszelf en onze leden van meer ideologische en intellectuele “bagage” te voorzien, ten tweede om linkse denkers en activisten te betrekken bij JS. Hierbij is het van uiterst belang dat we investeren in een breed netwerk binnen Vlaanderen/België om van daaruit die progressieve denkers proberen te integreren in onze organisatie. We moeten terug een leidende kracht en een logische keuze worden in links Vlaanderen.

2. Daadkrachtige organisatie

Naast de ideologische grondvesten is ook de organisatorische basis van groot belang. We kunnen onze interne organisatie op verschillende punten versterken en verbeteren, wat natuurlijk een cruciaal gegeven vormt in onze capaciteit om de politieke strijd, die we zo broodnodig moeten voeren, te kunnen aangaan. Een daadkrachtig model begint bij een duidelijke en efficiënte taakverdeling binnen de Raad van Bestuur. Buiten de voorzitter, ondervoorzitter en int. secretaris is niet altijd even duidelijk welke rol de bestuursleden spelen en waarvoor je bij hen terecht kan, wat zich ook kan vertalen in onduidelijkheden binnen het bestuur zelf.

Met een werkgroepen-structuur kan het bestuur verder worden ondersteund in zijn taken en krijgen leden ook de kans om meer betrokken te zijn, indien deze structuur duidelijk is afgebakend. Er werd de vorige bestuursperiode al een poging gewaagd dit te organiseren, een degelijke analyse daarvan kan voor een doorstart zorgen. Waar er ook nog plaats is voor ondersteuning en/of een duidelijkere taakverdeling, is de brug tussen nationaal-lokaal en bij uitbreiding de ondersteuning van lokale afdelingen. Een provinciale structuur met een provinciale coördinator die de lokale afdelingen zeer nauw zou opvolgen, ondersteunen en actief kan zoeken naar nieuwe mogelijke afdelingen, is volgens mij een zeer waardevolle troef. Dit kan op verschillende manieren worden vormgegeven, vanuit de RvB (1 bestuurslid/provincie), maar ook door vertegenwoordigers van de AV of zelfs door een nieuwe functie.

Als laatste is het organiseren en mobiliseren van de Jongsocialisten bij betogingen of acties een punt waar intensiever mag rond worden gewerkt. Het belang van aanwezig te zijn in het straatbeeld op manifestaties is op vele vlakken belangrijk en dat wordt ook duidelijk gemaakt door organisaties die daar beter in slagen. De wervende kracht van indrukwekkende mobilisaties mag niet onderschat worden, het trekt medebetogers naar de organisatie toe en vergroot ook het beeld van issue-ownership op specifieke manifestaties. Met 5 betogers op een klimaatmars kan je moeilijk dat thema claimen, bijvoorbeeld. Een verantwoordelijke “Mobilisatie” binnen de RvB zou dit gegeven strategisch en operationeel kunnen uitwerken en de drijvende kracht achter het mobiliseren van JS zijn.

3. Scherpe communicatie

De laatste jaren valt niet meer te ontkennen dat een groot deel van de politieke strijd op sociale media wordt geleverd, vooral bij jongeren. Verdere inspanningen moeten genomen worden om onszelf hierin te professionaliseren en op een strategische en planmatige manier sterke en gedurfde campagnes op poten te zetten.

Verder mogen ook de klassiekere kanalen niet ontbreken, zijnde pers en tv-media. Het moet een streven zijn om bijvoorbeeld af en toe eens aan te schuiven bij de Afspraak of de Zevende Dag en ook sterke opinies in het nationale nieuws te krijgen. Daarvoor is natuurlijk ook het ideologische fundament nodig als basis om eensgezind vanuit te kunnen communiceren. Communicatie die niet ondersteund is door een politieke visie of ideologisch kader is gedoemd om door de mand te vallen. De wisselwerking tussen het politieke verhaal en het brengen ervan is dus 100%.

We moeten ons alleszins véél sterker profileren in het publieke debat en trachten thema’s op de agenda te zetten. Communicatie en dan vooral strategische communicatie moet een groter deel gaan uitmaken van de doelstellingen bij het volgende bestuur, met meer mankracht en investeringen als actiepunten.

10 punten-plan

1- Nieuw politiek verhaal schrijven voor JS
2- Inzetten op vorming en netwerk van linkse progressieven aansterken
3- Duidelijke en efficiënte taakverdeling binnen RvB
4- Doorstart van werkgroepen
5- Provinciale structuur uitbouwen ter ondersteuning van lokale afdelingen
6- Mobilisatie op manifestaties en betogingen naar een hoger niveau trekken
7- Professionalisering en investering m.b.t sociale media
8- Gedurfde campagnes organiseren die nationale belangstelling halen
9- Communicatie gesteund op nieuwe politieke verhaal
10- Krachtigere profilering in publiek debat, agendasetting beïnvloeden