Louie Van Rijsselberge

Primaire tabs

Verkiesbaar voor: 
Nationaal bestuurslid

Over het lopende decennium kunnen we als progressievelingen niet echt tevreden zijn. Fascisten komen de straten op met nazivlaggen en symbolen van slavernij, welbepaalde bevolkingsgroepen worden opnieuw systematisch gestigmatiseerd tot gratuite gelukzoekers, criminelen en krijgen een “alles-is-hun-schuld” etiket opgeplakt. In eigen land worden verschillende verworvenheden afgebouwd en ingeperkt onder een rechts-conservatieve regering, staat de weg open naar meer privatisering en krijgt onze ideologie, die van de sociaal-democratie, van gelijke kansen en eerlijke herverdeling, rake klappen. Een tendens die zich jammergenoeg in heel de EU doorzet.

Meer dan ooit is het tijd om als socialisten, en zeker als Jongsocialisten, op te staan en de brede populatie te doen geloven in een alternatief. De vernieuwing van onze organisatie in 2018 geeft ons dan ook een ideale kans om terug tot de verbeelding te gaan spreken, idealen op te gooien en mensen te laten dromen van een faire maatschappij, waar iedereen het even goed kan hebben.

Na al enkele jaren op lokaal vlak een deel uit te maken van de Jongsocialisten, wil ik vanaf 2018 mijn engagement een stap hoger zetten en ook op nationaal vlak onze ideologie uitdragen. Meer communiceren via sociale media met jongeren op een hedendaagse manier (the left can meme!), taboeloos durven uitpakken met opinies waar we in geloven, een regionaal coördinatie platform in gang steken met het oog op de komende verkiezingsjaren, de vernieuwing en verjonging doorzetten in onze moederpartij en deze naar meer ongecompliceerd links en progressief duwen. Dat is waar ik voor sta en dat is waar ik me 200% voor wil inzetten met een nieuw, jong bestuur, van trotse, echte sossen!