Jaro Verberck

Primaire tabs

Verkiesbaar voor: 
Nationaal bestuurslid

Na drieënhalf jaar binnen JS vind ik het tijd om mijn engagement uit te breiden met een mandaat als nationaal bestuurslid binnen Jongsocialisten. We staan voor twee jaren die cruciaal zijn voor het voortbestaan van onze beweging en die tegelijkertijd samenlopen met de lokale en nationale verkiezingen in 2018 en 2019. Daarom vind ik het enorm belangrijk dat super-geëngageerde leden zich voor deze bestuursperiode kandidaat stellen om zich de komende twee jaar volledig te smijten.

In de afgelopen jaren hebben we naar mijn mening bitter weinig aan inhoudelijke zaken gewerkt. Wie zijn we? Wat betekent Jongsocialist zijn? Voor wat staan we? Welke standpunten dragen we uit?

Als nationaal bestuurslid zou ik in de komende twee jaar mezelf meer willen toeleggen op het inhoudelijke van de betekenis van een Jongsocialist te zijn. Ik wil onze leden meer betrekken in het vormen van standpunten voor onze beweging. Verdedigen we verder het basisinkomen? Geloven we in de utopische gedachten van een open grenzen-beleid? Of moeten er perken gesteld worden aan (inter)nationale grenzen in het kader van de bescherming van onze sociale zekerheid? Gaan we voor een gratis openbaar vervoer? Gratis (hoger) onderwijs? Deze vraagstukken zijn voor mij van fundamenteel belang voor een beweging als de onze en daarover moet diep worden nagedacht.

Als een aanzet zou ik graag mijn standpunten over een aantal onderwerpen uit de doeken willen doen. Deze kan je in een iets uitgebreidere intentieverklaring terugvinden.

Ik geloof dat dit exact is waar onze beweging in de komende twee jaar mee bezig moet zijn en waarop we ons moeten focussen. Genoeg "genavelstaar", tijd voor ons écht achter een aantal punten te zetten en deze met hand en tand te verdedigen!