Daan Annaert

Primaire tabs

Verkiesbaar voor: 
Nationaal bestuurslid

Jongsocialisten is Vorming.

Vorming, daar zal het voor mij om draaien de komende twee jaar. Jongsocialisten moet opnieuw een politieke leerschool worden. Groeien als mens is voor mij dé wervende factor geweest voor mijn engagement binnen de beweging.

Als beginnenling op het politieke terrein ondervond ik aan de levende lijve hoe moeilijk het was mee een debat te voeren voor een publiek. Vanuit deze optiek organiseerde ik mee de debattrainingen en debatwedstrijd in het bestuursjaar 2015. Laten we opnieuw grondig werk maken van onze debatskills. Door debattrainingen te geven in de provincies, debatfiches te genereren over diverse hot topics en elkaar uit te dagen op een heuse debatwedstrijd. Dit alles komt ons zeker van pas voor de verkiezingen van 2018 en 2019. Kortom persoonlijke groei die meteen lokaal inzetbaar is.

Maar politiek is meer dan enkel debat. Onze leden willen ook inhoudelijk groeien. Inzetten op politieke leermomenten waarbij we concrete thema’s behandelen met experts en elkaar. Onze beweging zit immers vol met slimme koppen. Laten we elkaar dus inspireren!

Onze leden doen groeien, doen we nationaal én lokaal. Laten we dus ook concrete vormingen doen om onze lokale afdelingen te ondersteunen. Een vernieuwde afdelingsmap met concrete tips and tricks voor de administratieve verplichtingen. Vormingen die onze lokale mandatarissen helpen in hun lokaal verhaal.  Dit alles met de inspraak van een vernieuwde – bredere - Raad van Voorzitters.

Natuurlijk is onze beweging zoveel meer dan vorming: kameraadschap en internationale ervaringen bijvoorbeeld. Moest ik opnieuw jullie vertrouwen krijgen voor een bestuursmandaat binnen onze beweging, dan zal mijn focus liggen op vorming. Als beginnend lid in 2010 waren het de talloze vormingen die mijn goesting voor de Jongsocialisten deed toenemen. Ik ben ervan overtuigd dat jongeren - anno 2017 - nog steeds opzoek zijn naar vorming buiten het klaslokaal. Laten we samen Jongsocialisten weer zo een plek van persoonlijke groei maken!