Jongsocialisten steunt de algemene staking van 29 maart en roept op tot engagement

Primaire tabs

Op maandag 29 maart staken de vakbonden uit onvrede over het verloop van de loononderhandelingen. De oorzaak van die onvrede ligt bij een beslissing van de regering Michel. In 2017 besliste die regering om de loonnormwet te verstrengen. Die wet beperkt de loonsverhogingen tot maximaal 0,4% dit jaar. Met andere woorden, zelfs als werkgevers dat zouden willen, mag een loonsverhoging van meer dan 0,4% niet door die verstrengde loonnormwet. Dat zorgt ervoor dat werknemers benadeeld worden. Dat is onrechtvaardig, hier kunnen wij niet mee akkoord gaan! 

Een verhoging van 0,4% komt voor mensen die werken aan het minimumloon neer op een aalmoes van €6 bruto per maand. Voor de essentiële sectoren, die doorheen deze crisis zo belangrijk waren, komt dat neer op slechts €9 bruto per maand. Belangrijk detail: het zijn net deze sectoren die doorheen de coronacrisis woekerwinsten geboekt hebben. Denk maar aan de supermarktketens, de e-commerce, farmabedrijven…

Daarnaast houdt de loonnormwet geen rekening met de steeds veranderende context, integendeel. Sinds 1996 lopen de loon- en productiviteitscurves steeds verder uiteen, niet toevallig ook het jaar waarin we deze loonnormwet aannamen. Ondanks dat de productiviteit per uur is blijven toenemen, zijn de uurlonen niet gevolgd. Tussen beiden is intussen een kloof van 12% ontstaan!  De koek groeit dus steeds verder. Alleen krijgen werknemers daar de kruimels van, terwijl de aandeelhouders steeds meer de grotere koek krijgen. Dat moet stoppen.

Jongsocialisten steunt daarom de algemene staking van 29 maart. In een rechtvaardige economie waarin sociale vooruitgang centraal staat, zijn eerlijke lonen een kernelement. We eisen samen met de vakbonden dat deze loonnorm adviserend is en niet langer bindend. Op deze manier kunnen de sociale partners werk maken van een echt sociaal overleg waarbij ze mensen de nodige koopkracht geven die ze verdienen. Zo kunnen we onder meer de herlancering van de economie versterken. Daarnaast moeten de minimumlonen en lage lonen omhoog, naar €14 bruto per uur oftewel €2300 bruto per maand.  We doen dit via de oprichting van een solidariteitsfonds. De loonnormwet van 1996 moet ook aangepast worden zodat economische rechtvaardigheid in de toekomst gewaarborgd blijft.

We erkennen dat het voor Vooruit moeilijk is om het regeerakkoord te negeren. We roepen echter de partij, samen met haar zusterpartij en de Groene partijen, op om alles in het werk te stellen om de loononderhandelingen terug mogelijk te maken.

We roepen ten slotte onze kameraden doorheen Vlaanderen en Brussel op om de lokale vakbondsafdeling te contacteren en hun hulp aan te bieden bij de staking. Samen staan we sterk. Samen gaan we vooruit. Hou het veilig en blijf gezond.

Getekend,

De Jongsocialisten-afdelingen uit Gent, Turnhout, Diest, Leuven, Brugge, Oudenaarde, Brakel, Genk, Willebroek, Lommel, Bredene, Hasselt, Dendermonde, Zottegem, Hamme, Antwerpen, Brussel, Oostende, Vilvoorde en Menen – Wevelgem;

de JS-studentenafdelingen StuGent, StuAnt en VUB;

sympathiserende Jongsocialisten;

en het nationaal bestuur van Jongsocialisten.