De Jongeren Coalitie tegen de wet Peeters roept 29 september op tot verzet

Primaire tabs

‘We willen geen burn-out generatie zijn’. Het is vanuit dit uitgangspunt dat afgelopen mei meer dan 20 jongerenorganisaties zowel uit het noorden als het zuiden van het land zich hebben verenigd in een coalitie tegen de wet Peeters. Deze coalitie roept vandaag alle jongeren uit het hele land op om op te komen tegen de wet Peeters tijdens een nationale manifestatie op 29 september.

We hebben recht op een waardige toekomst door kwaliteitsvolle jobs die ons in staat stellen tijd te besteden aan culturele en sportieve activiteiten alsook aan ons privé en familieleven. Wat deze regering beoogt is ieders flexibiliteit sterk vergroten hetgeen precies de andere richting opgaat: de berekening op jaarbasis van de werkuren en de extra te presteren overuren zullen de druk op de werknemers alleen maar doen toenemen en het aantal aanwervingen doen dalen. Voor veel werknemers zal het simpelweg onmogelijk worden privé en werk te combineren, en dat terwijl een ander groot deel van de werknemers werkloos aan de kant zal blijven staan.

Jongeren zijn vandaag zeer kwetsbaar op de arbeidsmarkt, denk maar aan de hoge jeugdwerkloosheid, zij worden ook hier het eerst geraakt. Het is om deze reden dat wij deze wet beschouwen als een oorlogsverklaring aan onze generatie.

We zijn er van overtuigd dat er alternatieven bestaan, zoals de collectieve arbeidsduurvermindering. We willen dat de regering naar ons luistert. Dat is de kern van onze oproep voor mobilisatie.

Afspraak met de coalitie aan de kop van de manifestatie om 10u30 aan de voet van de Financiëntoren (Boulevard Pacheco).